Udostępnij

Kontakt

Kontakt

NapiszA�do nas
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, WYŁĄCZNIE W CZYNNOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO PRZYGOTOWANIA I PRZESŁANIA OFERTY ORAZ EWENTUALNEJ JEJ REALIZACJI ( DZ.U. Z 1997R. NR 133, POZ. 883 ).


WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

# SZYBKI KONTAKT
close slider

DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ
WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB ZADZWOŃ:
+48 570 347 102 LUB +48 731 070 340


wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wyłącznie w czynnościach niezbędnych do przygotowania i przesłania oferty oraz ewentualnej jej realizacji ( dz.u. z 1997r. nr 133, poz. 883 ).


wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną